St.Caecilia werd in 1894 als fanfare opgericht maar werd in 1952 omgevormd tot harmonieorkest. Sindsdien groeide harmonie St. Caecilia,ondanks enkele tegenslagen, uit tot een alom gerespecteerd orkest. Zo nam zij succesvol deel aan concoursen in o.a. Merum, Deventer, Voerendaal en Kerkrade, en werden er concertreizen ondernomen naar Würzburg, Brienne-le-Château, Kötzting, Luxemburg en Italië. In 1993 kreeg de vereniging nieuwe uniformen en een jaar later, in 1994 vierde Caecilia haar 100 jarig bestaan. In 1995 presenteerde Caeclia haar eerste CD onder de titel "Caecilia in Concert". Ook in de jaren hierna zat het harmonieorkest bepaald niet stil, wat onder andere resulteerde in een succesvolle concoursdeelname in Kerkrade en enkele hoogwaardige concerten. In 2002 nam Caecilia deel aan het bondsconcours in Venlo en haalde daar een eerste prijs in de superieure afdeling. Begin 2003 nam Caecilia na 12 jaar afscheid van dirigent Rob van der Zee. Dirigent Victor Vaessen heeft de muzikale leiding van het harmonieorkest.

Victor Vaessen genoot zijn muzikale opleiding bij fanfare St. Cecilia te Ubachsberg. Na zijn middelbare schoolperiode volgde hij aan het conservatorium van Maastricht de hoofdvakken saxofoon en hafa-directie, met als respectievelijke docenten Adri van Velsen en Sef Pijpers. Bovendien volgde hij meerdere masterclasses, onder meer de dirigentencursus van het WMC. Hij gaf meerdere recitals en voerde diverse soloconcerten met harmonieorkest uit. In 1992 sloot hij de studie hafa-directie af, en in 1994 behaalde hij het diploma uitvoerend musicus saxofoon. Hij haalde met meerdere orkesten zowel regionale als landelijke titels. In 2001 verzorgde hij met fanfare St. Gabriël uit Hoensbroek en de popgroep Volumia! Een galaconcert tijdens  het WMC te Kerkrade. Daarnaast begeleidde hij onder meer de Limburgse zanger Gé Reinders en de hoornist René Pagen. Hij ondernam meerdere concertreizen naar het buitenland, zoals naar het Certamen de Bandas de Musica in Valencia en naar het Festival Bandistico Internazionale della Brianza in Italië. In 2004 verzorgde hij met de Koninklijke harmonie De Berggalm uit Klimmen de wereldpremière van de compositie Echo de la Montagne, van de Spaanse componist Ferrer Ferran. In 2007 behaalde hij met harmonie St. Caecilia uit Geulle in de hoogste afdeling de eerste plaats tijdens het Concours Européen de Chant et de Musique in Luxemburg, en in 2008 werd in de 2e divisie de eerste plaats behaald op het Certamen de Bandas de Musica in Valencia, nu met het orkest uit Klimmen.

Aanvang 1894 telde de gemeente Geulle 1025 inwoners. Omdat er de behoefte aan een eigen muziekgezelschap was ontstaan, werd er op zondag 29 juli 1894, in het café van Servaes Roebroek aan de kerk, een vergadering belegd. Alle inwoners die wilden meewerken aan de oprichting van een fanfaregezelschap werd de gelegenheid geboden om zich op te geven bij de initiatiefnemers die, voor dit doel een voorlopig comité hadden gevormd: Jozef Penders, organist, voornoemde Servaes Roebroek en Hubert Jonkhout. Deze drie kunnen beschouwd worden als de oprichters van de huidige Harmonie St. Caecilia. Toen bleek dat de overgrote meerderheid van de Geullenaren hun streven steunde, werd reeds een week later, zondag 5 augustus, overgegaan tot de keuze van een bestuur. Dit bestuur ging meteen aan het werk om het benodigde geld voor de instrumenten bijeen te brengen en een intekenlijst voor donateurs leverde het mooie bedrag van fl. 269,49 op. De bestuursleden zelf leverden eveneens hun bijdrage met bedragen variërend van fl. 10,- tot fl. 25,- per persoon. De aldus verkregen gelden waren echter niet voldoende en daarom werd bij de gemeente aangeklopt voor een subsidie van fl. 300,-. Over deze subsidie is in de gemeenteraad de nodige commotie geweest hetgeen niet zo verwonderlijk is als men bedenkt dat het jaarsalaris van de veldwachter ook fl. 300,- bedroeg en dat de totale uitgaven van de gemeente in 1895 fl. 5108,32 groot waren. Het subsidiebedrag voor de fanfare maakte hier bijna 6% van uit. Uiteindelijk werd echter de gevraagde subsidie verleend en kon het instrumentarium van 24 stuks bij fabrikant M.J.H. Kessels te Tilburg worden besteld. Als repetitielokaal werd door de gemeente een ongebruikt lokaal in het gemeentehuis ter beschikking gesteld. De bestuursleden P.J.M. Janssen en J. Vossen uit Moorveld verklaarden zich bereid om de repetities te leiden, waarop op donderdag 22 november 1894 besloten werd tot de definitieve oprichting van het gezelschap onder de naam "Fanfaregezelschap St. Caecilia".

Lees meer: De geschiedenis van de harmonie