Onze vereniging heeft naast het harmonieorkest ook een drumband. Vijftien enthousiaste slagwerkers repeteren elke maandagavond onder leiding van Sandra de Jong in Cultureel Centrum De Harmoniezaal te Geulle. Naast de marsen voor op straat wordt er ook gewerkt aan een podiumprogramma. De “moderne drumband” loopt niet alleen op straat voor de harmonie. Deze heeft ook zijn eigen podiumprogramma. Van oudsher bestaat de drumband enkel uit kleine, grote trom en bekken, maar wordt tegenwoordig uitgebreid met melodisch slagwerk zoals marimba, xylofoon, buisklokken en ook met percussie instrumenten uit andere werelddelen zoals conga’s, bongo’s en djembes. Dit zorgt voor een veelzijdigheid aan klanken en mogelijkheden voor de slagwerkers om hun muzikale expressie ten gehore te brengen. Hiermee heeft het ensemble een geheel eigen klankkleur tijdens de podiumconcerten. De drumband bestaat in 2018 alweer 60 jaar, iets waar we als vereniging natuurlijk erg trots op zijn.

2013 01 28 SANDRA DE JONGSandra de Jong (1987) is geboren in Limbricht en woont momenteel in Maastricht. Ze genoot haar muzikale opleiding bij Gian Prince. Momenteel studeert ze aan het Conservatorium te Maastricht bij Pieter Jansen en Raymond Curfs. Dit jaar studeert ze af en gaat het volgend jaar de opleiding docent muziek volgen. Ze is actief lid van de drumband van de Philharmonie te Sittard. Daarnaast geeft ze bij verschillende verenigingen les.

De slagwerkgroep van de harmonie was inmiddels behoorlijk uitgegroeid. Zonder dat er een officiële oprichting had plaats gevonden werd er toch al gesproken van “de drumband”. De aanleiding hiervoor was dat bij gelegenheid van de carnavalsoptocht zich in de buurt Hussenberg/Snijdersberg spontaan een groep had gevormd die het plan had opgevat om als alternatieve drumband voor de harmonie te marcheren. Dit plan werd uitgevoerd en met zelfgemaakte trommen en uniformen oogstte men veel succes. De groep bestond uit Leo Pluis, Frans Troquet, Jef Bollen, Jack Pluis en Leo Ghijsen. De vier eerst genoemden werden daarop door slagwerker Jan Blom bij de harmonie ingelijfd. Tijdens de bestuursvergadering van 10 mei 1957 werd er door één van de bestuursleden op aangedrongen om “de drumband” zorgvuldig te begeleiden, omdat bij een zustervereniging elders in de regio problemen ontstaan waren, die uiteindelijk leidden tot een splitsing van die vereniging.

Lees meer: De geschiedenis van de drumband